• Email: pavla@fyziofemina.cz
  • Phone:+420 774 502 466

Blog

Jak pomáhá metoda Ludmily Mojžíšové a možné příčiny neúspěchu metodami asistované reprodukce

Tento článek navazuje na úvod k terapii funkční ženské sterility dle Ludmily Mojžíšové – viz článek “Metoda Ludmily Mojžíšové

Metoda L. Mojžíšové je založena jednak na práci fyzioterapeuta a jednak na práci dotyčné osoby, která spočívá v poctivém cvičení sestavy cviků k uvolnění páteře, pánve, žeber a práci se svaly, které jsou stažené či ochablé.

Fyzioterapeut provádí diagnostiku kloubních blokád a svalových spasmů (stažení) a terapii – mobilizuje (“rozpohybuje”) blokády kloubů páteře, pánve a žeber, uvolňuje svaly, které jsou napjaté (především pracuje se svaly pánevního dna) či naopak podporuje sval v jeho síle. Kromě toho pak učí jak pracovat s tělem v domácím prostředí a v běžných činnostech.

Moblizační a uvolňující/posilovací techniky mají přímý vliv na funkci ženských pohlavních orgánů a tím mohou odstranit některé druhy funkční ženské sterility, potíže při pohlavním styku či menstruaci.

 

Příčiny a vznik funkční ženské sterility dle Ludmily Mojžíšové

Cesta vzniku je možná dvěma způsoby

  1. Blokády v oblasti bederní páteře a sakroilického (SI) kloubu
    • Bederní páteř – při blokádě bederních obratlů dojde k porušení funkce nervů vedoucích k hladké svalovině vejcovodů, což má za následek stažení této svaloviny a zúžení průsvitu vejcovodů. Tím je znemožněn kontakt zralého vajíčka se spermií a vzniká tak sterilita – tedy nemožnost otěhotnět. Neprůchodnost vejcovodu je tedy z příčin zvýšeného svalového napětí, nikoliv srůstů či tekutiny ve vejcovodu.
    • Tzv. SI kloub (= plocha spojující kost křížovou a pánevní kosti). Z této oblasti jsou vysílány nervy ke svalovině dělohy, tedy při jeho blokádě je tato svalovina ve zvýšeném napětí. Děloha je pak stažená, menší, tuhá a neschopná přijmout oplozené vajíčko či udržet jeho vývoj. Blokáda SI kloubu tedy může způsobit infertilitu neboli potracení plodu (i opakované).
  2. Přes svalovinu pánevního dna – zvýšené napětí svalů pánevního dna je přenášeno na svalovinu pochvy a dělohy a to může vést jak ke sterilitě a infertilitě, tak k poruchám menstruace (bolest, silné či slabé krvácení, nepravidelnost, prodloužené krvácení, špinění mimo cyklus, absence menstruace ad.), bolestivému pohlavnímu styku, neprobíhající ovulaci či bolestivé ovulaci, bolestem zad, břicha, pánve, stydké kosti či kostrče a mnoho dalšího.
    • Příčiny poruch svalového napětí pánevního dna: nevhodné aktivity, sedavý způsob života, přehnané posilování, STRES, pády na “zadek”, úrazy kostrče, traumata (znásilnění, pohlavní zneužívání), operační zásahy v dutině břišní, nešetrná gynekologická vyšetření a ošetření, vadné držení těla, předchozí těhotenství a porody apod.

Metoda L. Mojžíšové při své terapii ovlivňuje všechny tyto poruchy – tedy uvolňuje blokády bederních obratlů a SI kloubu a optimalizuje svalové napětí pánevního dna. Cvičením v domácím prostředí tak ženy udržují klouby ve správném postavení a svaly ve správném napětí.

Účinnost této metody je závislá na spolupráci fyzioterapeuta a ženy (na poctivém cvičení). Výsledky se dostavují za individuálně dlouhou dobu – od pár týdnů po několik měsíců – u některých žen i déle. V mnohém záleží na ženě samotné, na jejím nejen tělesném, ale i psychickém stavu, věku a diagnóze. To, že se upraví menstruační cyklus a ženy se zbaví bolestí pohybového aparátu je první známkou úspěšnosti.

Zmíněné cesty řešení neplodnosti ukazují na příčiny možného neúspěchu metod asistované reprodukce, která jmenované potíže NEŘEŠÍ. Pokud se nezlepší funkčnost ženských orgánů a napětí svalů pánve, jen těžko dojde k uhnízdění embrya v děloze! A nepomohou ani hormonální preparáty, kterými jsou ženy často zatěžovány zbytečně. Proto se domnívám, že spolupráce fyzioterapeuta (speciálně vyškoleného v metodě L. Mojžíšové) s centry asistované reprodukce a jejich klienty je velmi přínosná nejen ve zvýšení pravděpodobnosti početí, ale též ve snížení finanční nákladnosti terapie v těchto centrech.

Share this story: