• Email: pavla@fyziofemina.cz
 • Phone:+420 774 502 466

Ve své práci využívám

Ve své práci využívám

 • měkké a mobilizační techniky
 • SM systém
  • jde o cvičení s pružnými lany, vedoucí ke stabilizaci páteře, přetížených a posílení oslabených svalů/li>
 • prvky metody Ludmily Mojžíšové
 • cvičení na nestabilních plochách
 • cvičení s vlastní vahou těla a končetin, tedy bez pomůcek
 • cvičení dle vývojové kineziologie
  • cviky inspirované vývojovými stádii dítěte v prvním roce
 • cvičení na velkém míči, využití malých míčů
 • cvičení s pružnou gumou
 • prvky spirální dynamiky
  • cvičení založené na pohybu ve třech rovinách
 • prvky jógy
 • protahovací cvičení
 • cvičení zaměřená na zlepšení vnímání vlastního těla a jeho (svých) potřeb
 • relaxační cvičení